ArchChisholmGabryszwskiHendersonLangdonLaugheryPogue, BPogue, HRhodesTaylor